You are currently viewing Role w WordPressie. Jak dodać, edytować i usunąć użytkownika?

Role w WordPressie. Jak dodać, edytować i usunąć użytkownika?

Wirtualna asystentka bardzo często pracuje w WordPressie na stronach swoich klientów. W zależności od zadań, które są jej przydzielane, otrzymuje ograniczony dostęp do strony internetowej.

Wirtualna asystentka NIGDY nie powinna otrzymywać Twoich danych do logowania. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.

Jeśli zakończysz współpracę z wirtualną asystentką, na pewno nie chcesz, żeby posiadała Twoje dane do logowania, prawda?

Dużo wygodniej jest stworzyć dla niej osobne konto, tylko z niezbędnymi dla niej uprawnieniami. W przypadku zakończenia współpracy, po prostu usuwasz jej konto.

Role


Uprawnienia zależą od roli, którą nadasz wirtualnej asystentce. Role mogą być następujące:

  • subskrybent – może zarządzać tylko swoim kontem i w zasadzie nic więcej;
  • współpracownik – może pisać i edytować swoje wpisy. Nie może ich publikować;
  • autor – może pisać i edytować swoje wpisy. Może je publikować;
  • redaktor –może publikować, edytować i zarządzać wpisami i stronami, nie tylko swoimi, innych osób też;
  • administrator – ma dostęp do wszystkiego i może robić wszystko;

Jak dodać nowego użytkownika?


Jeśli tworzysz zupełnie nowego użytkownika wejdź w zakładkę użytkownicy / dodaj nowego. Z rozwijanej listy wybierz rolę, którą użytkownik ma pełnić.

Zrzut ekranu pokazujący jak dodać nowego użytkownika w WordPressie.

Zostaw zaznaczoną opcję wyślij nowemu użytkownikowi e-mail o jego koncie. Wirtualna asystentka otrzyma wiadomość i będzie mogła ustawić swoje hasło do konta.

Zmiana roli istniejącego użytkownika


Jeśli współpraca z wirtualną asystentką układa się pomyślnie, możesz chcieć oddelegować jej więcej zadań i nadać więcej uprawnień.

Nie musisz tworzyć nowego użytkownika, możesz edytować istniejącego.

Kliknij użytkownicy / wszyscy użytkownicy / edytuj wybranego użytkownika.

Wybierz rolę, którą użytkownik ma pełnić. Kliknij zaktualizuj konto.

Zrzut ekranu pokazujący jak edytować istniejącego użytkownika w WordPressie.

Jak usunąć użytkownika?


Jeśli zakończyłeś współpracę z wirtualną asystentką i nie chcesz, żeby miała dostęp do Twojej strony, możesz usunąć użytkownika.

Kliknij użytkownicy / wszyscy użytkownicy / najedź myszką na użytkownika i kliknij usuń.

Następnie potwierdź usuwanie.

Ten post ma 2 komentarzy

Dodaj komentarz